Madagascar 🇲🇬

Da Youbianku.
Jump to navigation Jump to search

Questa è la Madagascar pagina del codice postale. Questa pagina include il seguente contenuto: Metodo del codice, Esempio di busta e Formato indirizzo, il modo di scrivere correttamente il codice postale, il link di riferimento per le richieste del codice postale.

Madagascar

Esempio di busta

Madagascar.jpg


metodo di codifica

Postal Codes in Madagascar consist of 3 numbers.eg:

501

In generale, la prima cifra rappresenta la provincia, le ultime due cifre rappresentano il dipartimento (Fivondronana).

indirizzo formato

Mr. Ramisera Colomb
Lot 67 Parcelle 1139
Ankirihiry North
501 TOAMASINA
MADAGASCAR

Elenco delle province

  • Antananarivo
  • Antsiranana
  • Fianarantsoa
  • Mahajanga
  • Toamasina
  • Toliara

Zip Code List

regione 1 regione 2 regione 3 Cap
Antananarivo Analamanga Ambohidratrimo 105
Analamanga Andramasina 106
Analamanga Anjozorobe 107
Analamanga Ankazobe 108
Analamanga Antananarivo 101
Analamanga Antananarivo Nord 103
Analamanga Antananarivo Sud 102
Analamanga Manjakandriana 116
Bongolava Fenoarivo Centre 115
Bongolava Tsiroanomandidy 119
Itasy Arivonimamo 112
Itasy Miarinarivo 117
Itasy Soavinandriana 118
Vakinankaratra Ambatolampy 104
Vakinankaratra Antanifotsy 109
Vakinankaratra Antsirabe Rural 111
Vakinankaratra Antsirabe Urban 110
Vakinankaratra Betafo 113
Vakinankaratra Faratsiho 114
Antsiranana Diana Ambanja 203
Diana Ambilobe 204
Diana Antsiranana Rural 202
Diana Antsiranana Urban 201
Diana Nosy Be 207
Sava Andapa 205
Sava Antalaha 206
Sava Sambava 208
Sava Vohimarina (Iharana) 209
Fianarantsoa Amoron'i Mania Ambatofinandrahana 304
Amoron'i Mania Ambositra 306
Amoron'i Mania Fandriana 308
Amoron'i Mania Manandriana 323
Atsimo-Atsinana Befotaka 307
Atsimo-Atsinana Farafangana 309
Atsimo-Atsinana Midongy Sud 318
Atsimo-Atsinana Vangaindrano 320
Atsimo-Atsinana Vondrozo 322
Haute Matsiatra Ambalavao 303
Haute Matsiatra Ambohimahasoa 305
Haute Matsiatra Fianarantsoa Rural 302
Haute Matsiatra Fianarantsoa Urban 301
Haute Matsiatra Ikalamavony 314
Ihorombe Iakora 311
Ihorombe Ihosy 313
Ihorombe Ivohibe 315
Vatovavy Fitovinany Ifanadiana 312
Vatovavy Fitovinany Ikongo 310
Vatovavy Fitovinany Manakara Sud 316
Vatovavy Fitovinany Mananjary 317
Vatovavy Fitovinany Nosy Varika 319
Vatovavy Fitovinany Vohipeno 321
Mahajanga Betsiboka Kandreho 411
Betsiboka Maevatanana 412
Betsiboka Tsaratanana 421
Boeny Ambato-Boina 403
Boeny Mahajanga Rural 402
Boeny Mahajanga Urban 401
Boeny Marovoay 416
Boeny Mitsinjo 417
Boeny Soalala 420
Melaky Ambatomainty 404
Melaky Antsalova 406
Melaky Besalampy 410
Melaky Maintirano 413
Melaky Morafanobe 418
Sofia Analalava 405
Sofia Antsihihy 407
Sofia Bealanana 408
Sofia Befandriana Nord 409
Sofia Mampikony 414
Sofia Mandritsara 415
Sofia Port Bergé 419
Toamasina Alaotra-Mangoro Ambatondrazaka 503
Alaotra-Mangoro Amparafaravola 504
Alaotra-Mangoro Andilamena 505
Alaotra-Mangoro Anosibe 506
Alaotra-Mangoro Moramanga 514
Analanjirofo Fenoarivo Atsinanana 509
Analanjirofo Mananara 511
Analanjirofo Maroansetra 512
Analanjirofo Nosy-Boraha (Ste Marie) 515
Analanjirofo Soanierana-Ivongo 516
Analanjirofo Vavatenina 518
Atsinanana Ampasimanolotra 508
Atsinanana Antanambao Manampotsy 507
Atsinanana Mahanoro 510
Atsinanana Marolambo 513
Atsinanana Toamasina Rural 502
Atsinanana Toamasina Urban 501
Atsinanana Vatomandry 517
Toliara Androy Ambovombe-Androy 604
Androy Bekily 607
Androy Beloha 609
Androy Tsiombe 621
Anosy Amboasary Sud 603
Anosy Betroka 613
Anosy Taolagnaro 614
Atsimo-Andrefana Ampanihy 605
Atsimo-Andrefana Ankazoabo Sud 606
Atsimo-Andrefana Benenitra 610
Atsimo-Andrefana Beroroha 611
Atsimo-Andrefana Betioky Sud 612
Atsimo-Andrefana Morombe 618
Atsimo-Andrefana Sakaraha 620
Atsimo-Andrefana Toliara Rural 602
Atsimo-Andrefana Toliara Urban 601
Menabe Belon-i Tsiribihina 608
Menabe Mahabo 615
Menabe Manja 616
Menabe Miandrivazo 617
Menabe Morondava 619

Link di riferimento

Link esterno